5 4 64 1

      วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริตโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และการแจ้งข่าวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์