2 4 64 2

     วันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 ซึ่งสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้สพท. ครั้งที่ 2