31 3 64 3

      วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ.หนองเสือ จำนวน4 โรงเรียน. ได้แก่โรงเรียนวัดเจริญบุญ  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง  โรงเรียนชุมชนบึงบา และโรงเรียนวัดแสงมณี