31 3 64 2

     วันที่ 31มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ ในงานวันที่ระลึกพระบาทเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี