31 3 64 1

     วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม