29 3 64 4

     วันที่ 29 มีนาคม 2564 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ.ลำลูกกา จำนวน 4 โรงเรียน. ได้แก่ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน และโรงเรียนวัดคลองชัน