29 3 64 3

     วันที่ 29มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา อ.ธัญบุรี  จำนวน 2 โรงเรียน. ได้แก่  โรงเรียนวัดเขียนเขต และ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม