29 3 64 2

      ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ รุ่น 908 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (นบส.ศธ) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 29  มีนาคม 2564