29 3 64 1

     วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 08.15 น. บุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี