25 3 64 1

     วันที่ 25 มีนาคม 2564  ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564-2565 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและจัดทำแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ต่อไป