24 3 64 1

     วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายสำคัญจาก นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นำสู่การปฏิบัติ