23 3 64 2

     วันที่ 23 มีนาคม 2564 น.ส.สายใจพุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ.ลำลูกกา จำนวน4 โรงเรียน. ได้แก่โรงเรียนวัดโสภณารามโรงเรียนวัดนิเทศน์ โรงเรียนวัดมงคลรัตน์และโรงเรียนวัดพืชอุดม