23 3 64 1

         วันที่ 23มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ.ธัญบุรี ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน2 โรงเรียน. ได้แก่โรงเรียนทองพูลอุทิศและโรงเรียนวัดขุมแก้ว จากนั้นเวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษารอบ 1 ปี จำนวน 2 ราย คือน.ส.สิรินทรา สรรเสริญ ผอ.โรงเรียนวัดนิเทศน์ และนายสมัย บัวคำภู ผอ.โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ อ.ลำลูกกา