22 3 64 3

      วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต2