22 3 64 2

     วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานรับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2