22 3 64 1

      วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริตโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และการแจ้งข่าวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์