19 3 64 2

      วันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ.ธัญบุรี จำนวน2 โรงเรียน. ได้แก่โรงเรียนวัดนาบุญและโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์