18 3 64 4

        วันที่ 18 มีนาคม 2564 น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มเครือข่าย บูรพาพัฒน์  อ.ลำลูกกา จำนวน  4. โรงเรียน. ได้แก่  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี  โรงเรียนร่วมจิตประสาท  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์  และโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม