17 3 64 3

     วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนในการสอบการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์  โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง  และโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ อำเภอลำลูกกา