18 3 64

  วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางภาวนา  มหาวัตร ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference การชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-saraban)จากสพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีนายสนิท  แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการ ซึ่งจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้