23 2 64 1

               

               วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายปิยราช สืบเชื้อวงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบึงบา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ตามแผนบูรณาการการศึกษาทั่วประเทศณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒โดยท่านอัยการสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง