22 2 64 3

           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของโรงเรียนวัดนาบุญ อำเภอธัญบุรี