22 2 64 2

                    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานรับมอบข้อสอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สพป.ปทุมธานี เขต 2 จากนั้นเวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 และนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ที่จะจัดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564