20 2 64 1

        

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งสพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด