19 2 64 1

 

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ“ครอบครัวคนรักปทุม” ที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในอาคารสพป.ปทุมธานี เขต 2