17 2 64 2

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (COACHING TEAM)การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะ 1 ปี ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต โดยมีนายมโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน  นายต่อศักดิ์  บุญเสือ อดีตผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ