17 2 64 1

 

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายสำคัญจากเลขาธิการ กพฐ. นำสู่การปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญอาทิ การสอบ O-Net , NT การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 การเพิ่มสพม. เป็นต้น