15 2 64 2

 

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายศรีชัย  พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเสริมสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจ สุขอนามัย ไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี