11 2 64 1

          วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยมีการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิ และร่วมกันทำบุญในกิจกรรมกล่องบุญกองทุนเพื่อน้อง สำหรับนำไปช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ขาดแคลน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2