10 2 64 2

 

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมหารือเพื่อการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์นวัตกรรมทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับท่านศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการภาค