พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 33

  8 2 64 2

 

     

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564 เวลา 08.45 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษากับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2