1 2 64 2

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรรถพงศ์  สุขสมนิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สนง.ศึกษาธิการภาค 2 และศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น อ.ลำลูกกา เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019   จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อ.ธัญบุรี และได้ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 98 ปี