พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 41

1 2 64 1

 

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.15 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และน.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และแจ้งกิจกรรมที่จะร่วมกันดำเนินการในรอบสัปดาห์