29 1 64 3

     

     วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และน.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมวางหรีดและรดน้ำศพคุณแม่ใหญ่ วิชยานุวัติ มารดา ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษาณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม. ในโอกาสนี้ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษาด้วยค่ะ