29 1 64 2

     วันที่ 29 มกราคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับนายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 และคณะ ซึ่งลงพื้นที่โรงเรียนที่สพป.ปทุมธานี เขต 2 เสนอให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบึงบา และโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่โรงเรียนวัดแสงมณี โรงเรียนวัดพวงแก้ว และโรงเรียนศาลาลอย