29 1 64 1

 

     

     วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบทางไกล โดยใช้โปรแกรม google meet ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019