27 1 64 4

 

     วันที่ 27  มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  และการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563