27 1 64 3

 

     วันที่ 27 มกราคม  2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพฯ  เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสพฐ.