พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 30

27 1 64 2

 

     วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ สาขางาน ธุรกิจค้าปลีก ของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2