18 1 64 12

        วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.20 น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม การประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อน Coding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และนโยบายการดำเนินงานจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.