18 1 64 11

         วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.15 น. นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด19