พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 43

097DBFCC 5D9F 4FEE B74E C2DA3E98CE02

          วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมกลั่นกรองวาระการประชุม อกศจ./กศจ. ปทุมธานี  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี