B628509E 5AD3 4278 983B C4B621B28619

          วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงองค์ประกอบ และตัวชี้วัด การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา