พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 35

903E1613 D3A3 498D 84B0 79A66E3B0B9F

         วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดที่ 1 ในการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2563