4 1 64 13

         วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2  ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2564 และแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ตามประกาศมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ