4 1 64 12

         วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ตามประกาศมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ