4 1 64 11

           วันที่ 4 มกราคม 2563  เวลา 08.15 น. นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และแจ้งการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด19