25 12 63 11

        วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 จากนั้นได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนของขวัญ