24 12 63 12

          วันที่ 24 ธันวาคม 2563 14.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project brief) โครงการงบกลยุทธ์ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 และโครงการงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ของ สพฐ.