22 12 63 12

           วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางพิมพ์ลภัส มงคลภคบัณฑิต ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี